[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]

ÄNNU EN BERÄTTELSE OM ETT ANNORLUNDA FOLKBILDNINGSARBETE
Text © Göte Rudvall och Malin Rindeskär m fl
Foto © Jenny Ljunggren och Malin Rindeskär m fl
Layout © Henrik Eklundh Paglert

Folkbildningsföreningens verksamhet under 2012 präglades av ett ökat fokus på innovation och social hållbarhet. Så gjorde även innehållet i deras årsberättelse.
Läs mer under föregående års årsberättelse. [/wpcol_1half]

[wpcol_2fifth_end id=”” class=”” style=””]

Folkbildningsföreningens årsberättelse 2012
Fotografi
 Omslag Jenny Ljunggren samt Malin Rindeskär där inget annat anges
Textredaktör och skribent Göte Rudvall där inget annat anges
Redigering & layout Henrik Eklundh Paglert
Mått 220 x 300 mm
Omfång 68 sidor
Inlaga Scandia 2000
Omslag Scandia 2000
Tryck Holmbergs

[/wpcol_2fifth_end]