ÄNNU EN BERÄTTELSE OM ETT ANNORLUNDA FOLKBILDNINGSARBETE
Text © Göte Rudvall och Malin Rindeskär m fl
Foto © Jenny Ljunggren och Malin Rindeskär m fl
Layout © Henrik Eklundh Paglert

Folkbildningsföreningens verksamhet under 2012 präglades av ett ökat fokus på innovation och social hållbarhet. Så gjorde även innehållet i deras årsberättelse.
Läs mer under föregående års årsberättelse.

Folkbildningsföreningens årsberättelse 2012
Fotografi
 Omslag Jenny Ljunggren samt Malin Rindeskär där inget annat anges
Textredaktör och skribent Göte Rudvall där inget annat anges
Redigering & layout Henrik Eklundh Paglert
Mått 220 x 300 mm
Omfång 68 sidor
Inlaga Scandia 2000
Omslag Scandia 2000
Tryck Holmbergs