Som produktionsbyrå sysslar vi med det grafiska hantverk som ska till när en berättelse eller ett budskap ska kommuniceras. Det innebär att författa texter; välja ut de rätta fotografierna eller illustrationerna; redigera texter och bilder samt kombinera alla element till en layout som berör och engagerar.

Vi sköter också kontakten med tryckeriet (om kunden inte själv vill). Där har vi upparbetade kanaler till de bästa lokala tryckarna, vilket garanterar fin kvalitet till bra priser.

Sedan 2009 har vi en egen förlagsverksamhet för att kunna ge ut de böcker vi själva vill. Allra helst jobbar vi med kreativa, meningsskapande och hållbara budskap – texter och bilder som vill göra skillnad.

DETTA GÖR VI I PUNKTFORM

  • Projektledning – från idé till färdig trycksak
  • Textproduktion, redaktörskap och redigering
  • Fotografering och bildbearbetning
  • Formgivning
  • Korrekturläsning
  • Utgivning
  • Utställningar (kuratering)
  • Kommunikationsuppdrag

Kontakta oss så berättar vi mer!