LIVET PÅ NEO – EN BERÄTTELSE MELLAN LIV OCH DÖD
Text © Johanna Darnéus
Foto © Anna bank

Orkar hon? Händerna darrar när Sara skickar sms:et till sin man. Ensam i det kala förlossningsrummet tänker hon de mörkaste tankar. Om bebisen dör så får den göra det nu. Att knyta an till dottern Nelly och sedan förlora henne skulle göra för ont.

Nelly är en av alla för tidigt födda barn i Sverige. Men trots att var tionde barn numera börjar sitt liv på en neonatalavdelning talas det sällan om ämnet.

Berättelserna i de glossiga föräldramagasinen fokuserar på livet med fullgångna och friska barn och bebisarna som fyller våra sociala medier är runda och rosenkindade.

I den kommande boken Livet på neo får en annan typ av berättelser ta plats. Den verklighet som runt 7 000 familjer per år i Sverige får uppleva.

Det handlar om när föräldraskapet plötsligt och chockartat börjar i sterila vita miljöer bland respiratorer, slangar och tjutande larm; när livet utan förvarning tar en helt annan vändning och det inte längre handlar om huruvida de nyblivna föräldrarna kommer att få sova om natten – utan snarare om barnet överlever natten.

Livet på neo är en reportagebok där ett antal vitt skilda familjers erfarenheter står i fokus. Den berättar om den verklighet som råder på svenska neonatalavdelningar och det liv som väntar utanför. Den visar att trots en chockartad start, för både de nyfödda och deras föräldrar, kan livet ändå bli bra och lyckan minst lika stark.

Boken är ett samarbete mellan journalisten Johanna Darnéus, fotografen Anna Bank och förläggaren Henrik Eklundh Paglert, som alla började sin resa som föräldrar på en neonatalavdelning.

Den riktar sig främst till föräldrar och anhöriga som har eller har haft barn på en neonatalavdelning. Men också till blivande föräldrar, all hälso- och sjukvårdspersonal och pedagoger som kommer i kontakt med prematura barn, liksom en intresserad allmänhet.

(BILDERNA ÄR ARBETSSKISSER UR BOKEN)

Livet på neo – en berättelse mellan liv och död (utkommer 2018)
Text
Johanna Darnéus
Foto
Anna Bank
Formgivare Henrik Eklundh Paglert & Anna Bank
Redaktör Henrik Eklundh Paglert

ISBN 978-91-982251-6-7
Mått 210×210 mm
Sidantal Cirka 150
Inlaga Multidesign
Omslag Multidesign
Tryck
EklundhPaglert förlag

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.